การป้องกันการลื่น สะดุด และหกล้ม - โกลบอล (Preventing Slips, Trips and Falls - Global Thai)
Interactive

การป้องกันการลื่น สะดุด และหกล้ม - โกลบอล (Preventing Slips, Trips and Falls - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

ในกรณีที่โชคดี การลื่น สะดุด และหกล้มอาจทำให้แค่อับอายเท่านั้น แต่บ่อยครั้งทีเดียว ที่มันนำไปสู่การบาดเจ็บ ปวดบวม หรือฟกช้ำ และในกรณีที่เลวร้ายที่สุด มันอาจทำให้บาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ปกติแล้วการป้องกันการลื่น สะดุด และหกล้ม เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายมาก แต่ก็มักจะถูกมองข้ามไปในการทำงานประจำวัน เรื่องจากความรีบเร่งนั่นเอง หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงการลื่น สะดุด และหกล้ม รวมทั้งวิธีการหลีกเลี่ยงสถานการณ์ดังกล่าว

Course Objective

อธิบายถึงการลื่น สะดุด และหกล้มได้; บอกถึงอันตรายจากการหกล้มได้; ป้องกันตัวเองจากอันตรายดังกล่าวได้

Course Duration

26 Minutes