การป้องกันอาการปวดหลัง - ทั่วโลก (Preventing Back Injury - Global Thai)
Interactive

การป้องกันอาการปวดหลัง - ทั่วโลก (Preventing Back Injury - Global Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description

ชีวิตเป็นเรื่องลำบากถ้าคุณมีอาการปวดหลัง และอาการดังกล่าวก็เป็นสิ่งที่ทรมานเอาเรื่อง มันทำให้คุณรู้สึกอ่อนล้าลงได้ และอาจทำให้คุณหมดสนุกกับการทำงาน หรือแม้แต่เพลิดเพลินกับกิจกรรมอื่นๆ ที่ไม่ใช่งาน หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจวิธีการทำงานของหลัง และสิ่งที่คุณสามารถทำเพื่อป้องกันมิให้หลังบาดเจ็บได้ โดยผู้เรียนที่เหมาะสมคือ พนักงานทุกคน

Course Objective

  • Recall how the back works
  • List the most common types of back injuries
  • Recognize risk factors that increase your chance of sustaining a back injury
  • Recall the common causes of back injuries
  • Identify the best ways to prevent a back injury
  • List the steps you should take if a back injury occurs in the workplace

Course Duration

27 Minutes

;