การสรุปย่อก่อนทำงาน (Pre-Job Briefings Thai)
Interactive

การสรุปย่อก่อนทำงาน (Pre-Job Briefings Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description


มีอันตรายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานมากมาย ซึ่งต่างก็มีข้อควรระวังในการที่แตกต่างกันออกไป โดยขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่ทำเป็นหลัก รวมไปถึงการที่งานนั้นๆ จะทำในที่ใดและโดยผู้ใดด้วย สรุปย่อก่อนทำงานจะช่วยทำให้แน่ใจว่า ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงอันตรายที่กำลังมีอยู่ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจจะมีผลต่อวิธีการทำงานของพวกเขา และข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่พวกเขาต้องใส่ใจด้วย หลักสูตรนี้จะครอบคลุมไปถึงวิธีดำเนินการสรุปย่อก่อนทำงานด้วย ผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือพนักงานทุกคน

Course Objective


Describe what a pre-job briefing is

Describe when it takes place

Describe what it covers

Describe who conducts it

Describe how it should be documented

Course Duration


7 Minutes