Prace stwarzające zagrożenie pożarowe - Międzynarodowa (Hot Work - International Polish)
Interactive

Prace stwarzające zagrożenie pożarowe - Międzynarodowa (Hot Work - International Polish)

UL Puresafety
Updated Mar 13, 2019

Course Description 

Przyczyną wielu groźnych pożarów są prace stwarzające zagrożenie pożarowe, czyli cięcie, spawanie i inne czynności powodujące powstawanie dużej ilości ciepła i iskier. Stosowanie się do różnych zaleceń dotyczących prac stwarzających zagrożenie pożarowe może pomóc w zapewnieniu większego bezpieczeństwa sobie i innym pracownikom. W tym kursie omówiono zagrożenia, środki ostrożności, obowiązki i procedury awaryjne związane z tą niebezpieczną pracą. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników.

Course Objectives 

  • Determine where hot work is – and is not – allowed; Identify the hazards and safety precautions associated with performing hot work
  • Separate the responsibilities of individuals involved in hot work
  • Recall how a hot work permit is used
  • Know what emergency procedures should be in place for hot work

Course Duration

29 Minutes 

;