อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่สอง - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Two - International - Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่สอง - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Two - International - Thai)

Updated Mar 20, 2019

Course Description

เพียงแค่การบาดเจ็บที่ศรีษะก็อาจทำให้ถึงกับชีวิตได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตระหนักถึงความเสี่ยง และสวมอุปกรณ์ป้องกันศรีษะที่เหมาะสมอยู่เสมอ หลักสูตรนี้นำเสนอพื้นฐานการป้องกันศรีษะในเบื้องต้น เพื่อให้คุณสามารถใช้เป็นแนวทางในการเลือกระดับการปกป้องที่เหมาะสมได้ โดยผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือพนักงานทุกคน

Course Objective

  • Head protection basics
  • Types of head protection
  • Care and maintenance of head protection

Course Duration

9 Minutes