อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่สิบ - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Ten - International Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่สิบ - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Ten - International Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 20, 2019

Course Description

เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอันตราย คุณต้องเลือกระดับการป้องกันที่เหมาะสมโดยยึดตามความรุนแรงของอันตรายนั้น ๆ หลักสูตรนี้จะตรวจสอบปัจจัยในการเลือกและระดับการป้องกันของอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุุคคล (PPE)

Course Objective

  • State the key factors in the PPE selection process
  • Describe the different levels of PPE protection and the PPE components applicable to each level

Course Duration

14 Minutes

;