อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่เจ็ด - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Seven - International - Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่เจ็ด - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Seven - International - Thai)

Updated Mar 20, 2019

Course Description

การปกป้องตัวเองจากเสียงอึกทึกที่ดังมากเกินไปนั้น เป็นเพียงหนทางเดียวที่จะเลี่ยงการสูญเสียความสามาถในการได้ยิน ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันความสามารถในการได้ยินด้วยวิธีการต่างๆ รวมทั้งการเลือกอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสมด้วย ผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือ พนักงานทุกคนนั่นเอง

Course Objective

  • Types of noise
  • Types of hearing protection
  • Selecting, wearing and maintaining hearing protection

Course Duration

9 Minutes

;