อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่สี่ - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Four - International Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่สี่ - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Four - International Thai)

Updated Mar 20, 2019

Course Description

มื่อวิศวกรรม แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และการควบคุมด้านการบริหารจัดการ ไม่สามารถกำจัดอันตรายที่เกิดกับมือและแขนได้ ถ้าเช่นนั้นคุณต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ความรู้ที่ได้จากการอบรมอุปกรณ์ PPE ในส่วนนี้นั้น จะสามารถช่วยปกป้องคุณไม่ให้ได้รับบาดเจ็บที่มือและแขนได้

Course Objective

  • Hand and arm hazards
  • Types of hand and arm protection
  • Selecting, wearing and maintaining hand and arm protection

Course Duration

11 Minutes