อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่ห้า - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Five - International - Thai)
Interactive

อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) ตอนที่ห้า - นานาชาติ (Personal Protective Equipment (PPE) Part Five - International - Thai)

Updated Mar 20, 2019

Course Description

อุปกรณ์ป้องกันร่างกาย มีไว้เพื่อป้องกันร่างกายจากอันตรายที่เฉพาะเจาะจง เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันร่างกายด้วยชุดสวีตการอบรมการใช้งานอุปกรณ์ (PPE).

Course Objective

  • Body hazards
  • Types of body protection
  • Selecting hazard-specific body protection
  • Care and maintenance of body protection

Course Duration

11 Minutes

;