Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) Část devátá - Mezinárodní (Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine - International Czech)
Interactive

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP) Část devátá - Mezinárodní (Personal Protective Equipment (PPE) Part Nine - International Czech)

UL Puresafety
Updated Mar 12, 2019

Course Description 

Při práci s elektřinou vždy dodržujte řádná bezpečnostní opatření a vybírejte si pro daný úkol správné nástroje. Mezi vaše povinnosti spadá také používání správného druhu osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP). Tato část série školení na téma OOPP se zabývá různými druhy elektrických ochranných pomůcek a také jejich třídami a hodnoceními.

Course Objectives 

  • List the basic hazards of electricity
  • Identify the different types of electrical protective devices
  • Describe how to inspect and maintain your electrical PPE

Course Duration

9 Minutes  

;