ความปลอดภัยของพนักงานในสำนักงาน - นานาชาติ (Office Safety - International  Thai)
Interactive

ความปลอดภัยของพนักงานในสำนักงาน - นานาชาติ (Office Safety - International  Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description

แม้ว่าโดยภาพรวมแล้ว อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ทำงานในสำนักงานนั้น มักจะเกิดขึ้นน้อยกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนงานในโรงงานอุตสาหกรรมก็ตาม แต่มันก็ยังคงเกิดขึ้นอยู่ อีกทั้งยังคงสามารถทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตได้เหมือนกัน ความปลอดภัยในสำนักงานถือเป็นความรับผิดชอบของทุกคน คุณจะต้องเข้าใจสิ่งที่คุณสามารถทำ เพื่อให้ทำงานได้อย่างปลอดภัยได้ และคุณจำเป็นรู้วิธีการแก้ไขสภาพอันไม่ปลอดภัยดังกล่าวด้วย โดยการอบรมชุดนี้จะให้ข้อมูลที่คุณจำเป็นต้องใช้ เพื่อให้สามารถทำงานในสำนักงานของคุณได้อย่างปลอดภัย และผู้เรียนที่เหมาะสมได้แก่ พนักงานทุกคนภายสำนักงาน

Course Objective

  • Identify common hazards faced by office workers, including electrical and flammable, tools and equipment, and slips, trips and falls
  • Take hazard communication training and use Safety Data Sheets and labels to learn about the hazards of materials you work with
  • Describe the actions to take in case of an emergency
  • Use proper lifting techniques and recognize how to minimize risk potential for sprains, strains and hernias
  • Define the incident reporting process and identify when you should report an injury
  • Explain how a healthy lifestyle can reduce your risk of injury and illness
  • List the proper personal protective equipment to use when visiting locations outside the office environment
  • Describe common security policies

Course Duration

30 Minutes

;