Ochrona dróg oddechowych - Wersja międzynarodowa (Respiratory Protection - International Polish)
Interactive

Ochrona dróg oddechowych - Wersja międzynarodowa (Respiratory Protection - International Polish)

UL Puresafety
Updated Mar 11, 2019

Course Description 

Jednorazowy kontakt z unoszącą się w powietrzu substancją chemiczną może mieć skutki zdrowotne, które będą utrzymywać się przez resztę życia. Przy pracy w miejscach, w których obecne są niebezpieczne środki chemiczne lub inne szkodliwe związki, należy wiedzieć, kiedy i w jaki sposób stosować maskę oddechową. W tym szkoleniu zaprezentowane zostaną podstawowe wymagania w zakresie ochrony dróg oddechowych. Skoncentruje się ono również na typach i ograniczeniach masek oddechowych. Szkolenie jest adresowane do wszystkich pracowników.

Course Objectives 

  • Identify employer and employee respirator responsibilities
  • Describe what happens during medical evaluations and fit testing\
  • Recognize characteristics of different types of respirators
  • Recall how to inspect respirators before each use
  • Recognize the signs of respirator failure
  • Recall how to maintain respirators

Course Duration  

30 Minutes

;