Narkotyki i alkohol: Fakty (Drugs and Alcohol: The Facts Polish)
Interactive

Narkotyki i alkohol: Fakty (Drugs and Alcohol: The Facts Polish)

UL PureSafety
Updated Jun 07, 2019

Course Description
Nadużywanie substancji jest szkodliwe nie tylko dla osoby nadużywającej, ale też innych. Na tym kursie pracownicy dowiedzą się, czym jest nadużywanie alkoholu i narkotyków oraz jakie koszty ponoszą w związku z nimi pracodawcy. Kurs zawiera także informacje o najczęściej nadużywanych substancjach i wskazówki, jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia ich nadużywania. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich pracowników, w tym kierowników i przełożonych.

Course Objectivesdefiniować nadużywanie substancji

  • Zidentyfikować skutki nadużywania substancji
  • Określić koszty nadużywania substancji w miejscu pracy
  • Wyjaśnić sposoby na zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadużywania
  • Zidentyfikować dodatkowe sposoby edukowania, zapobiegania oraz interweniowania

Course Duration
47 minutes