การขนถ่ายและการจัดเก็บวัสดุ (Materials Handling and Storage Thai)
Interactive

การขนถ่ายและการจัดเก็บวัสดุ (Materials Handling and Storage Thai)

UL PureSafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description

ทุกคนไม่ต้องการประสบอุบัติเหตุในการทำงาน นี่เป็นสาเหตุที่คุณต้องตระหนังถึงและใช้มาตรการป้องกันที่เหมาะสมเมื่อดำเนินการตามคุณลักษณะในการทำงานแต่ละวัน แต่ก็มีผู้คนจำนวนมากที่หลงลืมการเคลื่อนย้าย การขนถ่าย และการจัดเก็บวัสดุที่ตนเองต้องทำงานด้วยในทุก ๆ วันอย่างปลอดภัย เพราะว่างานดังกล่าวอาจดูเป็นงานทั่ว ๆ ไปสำหรับพวกเขา ไม่ใช้งานพิเศษที่ต้องกังวลใจ แม้ว่าจะมีความเข้าใจในประเด็นนี้หรือบางทีอาจเป็นเพราะสาเหตุนี้ มีอุบัติเหตุในการขนถ่ายวัสดุมากมายหลายรูปแบบเกิดขึ้นทุกปี ตั้งแต่สะเก็ดแผล การบาด หรือรอยขีดข่วนเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปจนถึงนิ้ว มือและเท้าถูกบดขยี้ และแม้แต่การเสียชีวิต ผู้เรียนที่เหมาะสมคือพนักงานทุกคน

Course Objective

  • ระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการขนถ่ายและการจัดเก็บวัสดุ
  • เข้าใจวิธีการป้องกันสำหรับการขนถ่ายวัสดุต่าง ๆ
  • การเคลื่อนย้าย ขนถ่าย และจัดเก็บวัสดุอย่างถูกต้อง
  • ระบุประเภทของอุปกรณ์สำหรับการขนถ่ายวัสดุและวิธีการใช้งานอุปกรณ์แต่ละประเภท เช่น เครนและรถบรรทุกสำหรับงานในภาคอุตสาหกรรม และ
  • เข้าใจและใช้หลักการพื้นฐานด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการยศาสตร์และสุขภาพร่างกาย

Course Duration

36 Minutes