การวิเคราะห์อันตราย (JHA) - จากทั่วโลก (Job Hazard Analysis (JHA) - Global Thai)
Interactive

การวิเคราะห์อันตราย (JHA) - จากทั่วโลก (Job Hazard Analysis (JHA) - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

อะไรคือสิ่งคุณคิดว่าจะสามารถกำจัดหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นก่อนการเกิดอุบัติเหตุได้? คุณสามารถทำได้ ในความเป็นจริงแล้ว การวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานนั้นเป็นวิธีการที่คุณสามารถทำได้อย่างเป็นระบบเพื่อการระบุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานทำให้คุณสามารถใช้มาตรการในการกำจัดหรือควบคุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆ ในการดำเนินการวิเคราะห์อันตรายที่อาจเกิดขึ้นในงานที่คุณจะต้องเรียนรู้ในหลักสูตรนี้

Course Objective

  • What is a job hazard analysis (JHA)?
  • JHA benefits
  • Approaches to conducting a JHA
  • JHA process
  • JHA follow-up

Course Duration

26 Minutes