Informatiesysteem voor gevaarlijke materialen in de werkomgeving (WHMIS) - Deel 1: Wat is het WHMIS? (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - Part 1: What Is WHMIS? Dutch)
Interactive

Informatiesysteem voor gevaarlijke materialen in de werkomgeving (WHMIS) - Deel 1: Wat is het WHMIS? (Workplace Hazardous Materials Information System (WHMIS) - Part 1: What Is WHMIS? Dutch)

Course Description

Het 'Workplace Hazardous Materials Information System' (WHMIS) maakt informatie over gevaarlijke materialen eenduidig beschikbaar voor alle medewerkers in Canada. Dit kan vanwege de hoeveelheid informatie en betrokken partijen een complexe onderneming zijn. In deze cursus wordt uitgelegd hoe het WHMIS werkt, hoe het mondiaal geharmoniseerd classificatie- en etiketteringssysteem voor chemische stoffen (GHS) op het WHMIS is afgestemd, wie op grond van het WHMIS verantwoordelijk is voor uiteenlopende taken en hoe iedereen de beschikbare informatie over gevaarlijke materialen maximaal kan benutten. Deze cursus is gebaseerd op de nieuwste WHMIS-regelgeving uit 2015. Ideale cursisten zijn alle werknemers.

Course Objectives

Benoemen hoe het WHMIS werkt, je rechten en verantwoordelijkheden op grond van het WHMIS kunnen vertellen en de verantwoordelijkheden van leveranciers en werkgevers op grond van het WHMIS kunnen aangeven

Course Duration

28 Minutes

;