เฮกซะวาเลนต์โครเมียม - นานาชาติ (Hexavalent Chromium - International Thai)
Interactive

เฮกซะวาเลนต์โครเมียม - นานาชาติ (Hexavalent Chromium - International Thai)

UL Puresafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description

หลักสูตรนี้จะแจ้งให้ผู้เรียนทราบถึงความเสี่ยงเกี่ยวกับเฮกซะวาเลนต์โครเมียมตลอดจนสามารถนำไปใช้เพื่อป้องกันตัวเองได้. ผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือพนักงานทุกคน

Course Objective

  • Recognize the health risks associated with exposure to hexavalent chromium
  • Identify where hexavalent chromium is found
  • Recognize who may be exposed to hexavalent chromium
  • Recall best practices for hexavalent chromium exposure prevention and control

Course Duration

19 Minutes

;