การอนุรักษ์การได้ยิน - นานาชาติ (Hearing Conservation - International Thai)
Interactive

การอนุรักษ์การได้ยิน - นานาชาติ (Hearing Conservation - International Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

คุณรู้หรือไม่ว่า เราสามารถป้องกันเสียงรบกวนที่มีผลต่อภาวะหูเสื่อมส่วนใหญ่ได้ ในบทเรียนนี้ คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงของเสียงรบกวนในที่ทำงาน และสิ่งที่จำเป็นต้องทำเพื่อรักษาสมรรถภาพการได้ยิน บุคคลซึ่งทำงานกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่สร้างเสียงดัง หรือทำงานในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงดัง เป็นกลุ่มบุคคลที่ควรเรียนรู้ในเรื่องนี้

Course Objective

  • Recognize the effects of noise on hearing
  • Recall five components of a hearing conservation program
  • Compare the advantages and disadvantages of various types of hearing protection
  • Know how to use and care for hearing protection

Course Duration

25 Minutes