การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - พื้นฐาน - นานาชาติ (First Aid - Basics - International Thai)
Interactive

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น - พื้นฐาน - นานาชาติ (First Aid - Basics - International Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

อุบัติเหตุที่ทำให้จำเป็นต้องมีการปฐมพยาบาลนั้น สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่และทุกเวลา ดังนั้นการตอบสนองในเบื้องต้นต่อเหตุกาณ์ดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก การปฐมพยาบาลในที่เกิดเหตุก็เป็นสิ่งที่ช่วยเพิ่มโอกาสของผู้ประสบภัยหรือผู้ป่วย ในการที่จะรอดชีวิตและฟื้นกลับคืนได้ดังเดิม หลักสูตรนี้จะแนะนำคุณเกี่ยวกับวิธีตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินตั้งแต่การปฐมพยาบาล ไปจนกระทั่งเมื่อเจ้าหน้าที่บริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน (emergency medical services หรือ EMS) มาถึง ผู้เรียนที่เหมาะสมก็คือพนักงานทุกคน

Course Objective

  • Explain when you might be held accountable for a victim’s outcome
  • Assess scenes and victims before providing first aid
  • Provide valuable information to emergency medical services (EMS)
  • Recall guidelines about when and how to move victims
  • Recall basic first aid techniques for the treatment of breathing emergencies, choking, severe bleeding, shock, fractures, sprains and strains, and burns

Course Duration

45 Minutes