การป้องกันอัคคีภัย (Fire Prevention Thai)
Interactive

การป้องกันอัคคีภัย (Fire Prevention Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description


อัคคีภัยเป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวซึ่งก่อให้เกิดการเสียชีวิตและการบาดเจ็บได้ คุณไม่สามารถสรุปได้ว่าการมีแผนกดับเพลิงจะช่วยให้คุณปลอดภัย สถานที่ปฏิบัติงานส่วนใหญ่นั้นสามารถป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ เข้าเรียนในหลักสูตรนี้เพื่อค้นหาวิธีการลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ในสถานที่ปฏิบัติงานของคุณ ผู้เรียนที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ก็คือพนักงานทุกคน

Course Objective


  • Know the three elements you need to keep separated to prevent fires
  • Recognize the leading causes of fires in the workplace
  • Recall common workplace fire prevention tools and practices
  • Recall typical procedures for fire drills and evacuations

Course Duration


255 Minutes