ความปลอดภัยทางไฟฟ้า รวมถึงการล็อกและการแขวนป้าย - นานาชาติ (Electrical Safety and Lockout/Tagout - International Thai)
Interactive

ความปลอดภัยทางไฟฟ้า รวมถึงการล็อกและการแขวนป้าย - นานาชาติ (Electrical Safety and Lockout/Tagout - International Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

การทำงานไฟฟ้ามีความอันตรายอย่างยิ่ง พนักงานที่กำลังบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเครื่องจักรและอุปกรณ์ อาจจะได้รับบาดเจ็บจากการเริ่มต้นทำงานของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์โดยไม่คาดคิด หรือการปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าที่เก็บไว้ในอุปกรณ์ได้ อันที่จริงแล้ว ความล้มเหลวจากการล็อกเครื่องจักรก่อนที่เครื่องจะทำงานเป็นสาเหตุสำคัญของการบาดเจ็บและการเสียชีวิต สามารถป้องกันการเสียชีวิตและการบาดเจ็บเหล่านี้ได้ด้วยการสร้างและปฏิบัติตามโปรแกรมการล็อกและการแขวนป้ายที่มีประสิทธิภาพ การฝึกอบรมนี้จะบอกข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับอันตรายจากไฟฟ้า การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยเมื่อทำงานกับไฟฟ้า และโปรแกรมการล็อกและการแขวนป้าย รวมถึงแสดงให้เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวจะช่วยชีวิตของคุณได้อย่างไร ผู้เรียนที่เหมาะสม คือ พนักงานคนใดก็ได้ที่ทำงาน หรืออยู่บริเวณรอบ ๆ เครื่องจักรไฟฟ้า

Course Objective

 • Describe how electricity works
 • Define conductors and insulators
 • Explain how electric shock occurs
 • Recall safe practices for working with and around electricity
 • Explain the purpose of lockout/tagout
 • List different forms of hazardous energy
 • Identify who should use lockout/tagout and when it should be used
 • Describe the three elements of an energy control program
 • Recognize the types of lockout/tagout devices
 • List the steps for attaching and removing locks and tags
 • Discuss periodic inspections of lockout/tagout procedures
 • Understand the training recommendations for lockout/tagout

Course Duration

46 Minutes