การตระหนักรู้ถึงอันตรายของประกายไฟจากอาร์กไฟฟ้า - นานาชาติ (Electrical Arc Flash Awareness - International Thai)
Interactive

การตระหนักรู้ถึงอันตรายของประกายไฟจากอาร์กไฟฟ้า - นานาชาติ (Electrical Arc Flash Awareness - International Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

ประกายไฟจากอาร์กสามารถสร้างอุณหภูมิได้สูงถึง 19,000 องศาเซลเซียส (35,000 องศาฟาเรนไฮต์)! การทำงานกับหรือในบริเวณที่ใกล้กับแผงวงจรไฟฟ้าและระบบไฟฟ้าเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการสัมผัสกับประกายไฟอาร์ก คุณจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก หลักสูตรนี้จะนำเสนอข้อมูลที่ช่วยปกป้องคุณจากอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตที่ไม่สามารถมองเห็นหรือได้ยิน ก่อนที่จะสายเกินไป ผู้เรียนที่เหมาะสมกับหลักสูตรนี้ ได้แก่ เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าซึ่งไม่มีความรู้โดยตรง และผู้จัดการของเจ้าหน้าที่ดังกล่าวในงานภาคอุตสาหกรรมที่หลากหลายซึ่งเน้นไปที่การบำรุงรักษางานด้านอุตสาหกรรมทั่วไปและการตั้งค่าต่าง ๆ เกี่ยวกับกระบวนการผลิต

Course Objective

  • ตระหนักถึงความสำคัญของอันตรายจากประกายไฟอาร์ก
  • ระบุได้ว่า "ประกายไฟอาร์ก" เป็นอย่างไร
  • จดจำสาเหตุโดยทั่วไปของการบาดเจ็บได้ และ
  • ระบุมาตรการป้องกันทั่วไปและแนวทางปฏิบัติงานที่ปลอดภัยซึ่งเกี่ยวข้องกับอันตรายจากประกายไฟอาร์ก
  • อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ฉลากกำกับและขอบเขตพื้นที่

Course Duration

14 Minutes