Drugs- en alcoholmisbruik de feiten (Drugs and Alcohol The Facts Dutch)
Interactive

Drugs- en alcoholmisbruik de feiten (Drugs and Alcohol The Facts Dutch)

Course Description

Middelenmisbruik kan aan meer mensen schade toebrengen dan alleen aan de gebruiker. Deze cursus leert medewerkers wat drugs- en alcoholmisbruik is en geeft werkgevers een overzicht van de kosten middelenmisbruik. Ook worden er feiten gepresenteerd over veel voorkomende vormen van middelenmisbruik en over de mogelijkheden om de risico's daarvan terug te dringen. De ideale cursisten zijn alle werknemers met inbegrip van managers en leidinggevenden.


Course Objectives

  • Middelenmisbruik te definiëren
  • De effecten van middelenmisbruik vast te stellen
  • De kosten van middelenmisbruik op de werkplek te specificeren
  • Uitleg te geven over mogelijkheden om het risico van middelenmisbruik te beperken
  • Vast te stellen welke extra middelen er zijn voor educatie, preventie en om in te grijpen

Course Duration

46 minutes


;