พื้นที่อับอากาศ  จำเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเข้าปฏิบัติงาน - นานาชาติ (Confined Spaces Permit-Required - International Thai)
Interactive

พื้นที่อับอากาศ  จำเป็นต้องขออนุญาตเพื่อเข้าปฏิบัติงาน - นานาชาติ (Confined Spaces Permit-Required - International Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

คุณอาจต้องเข้าไปในพื้นที่ปิดล้อม แต่คุณจะออกจากพื้นที่ดังกล่าวอย่างปลอดภัยได้อย่างไร หากพื้นที่นั้นคือพื้นที่อับอากาศที่ต้องมีการขออนุญาตเพื่อเข้าปฏิบัติงาน คุณต้องรู้ว่ามีความเสี่ยงของบรรยากาศที่ติดไฟได้ ไม่มีอากาศหายใจ มีการกัดกร่อนและเป็นพิษ การฝึกอบรมนี้จะช่วยให้คุณสามารถเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่อับอากาศ และขั้นตอนที่นายจ้างของคุณต้องนำมาใช้เพื่อปกป้องคุณและบุคคลอื่น ๆ รอบตัวคุณ ห้ามคิดว่าข้อมูลนี้ไม่สำคัญ เพราะว่าข้อมูลนี้สามารถสร้างความแตกต่างระหว่างความเป็นและความตายได้ ผู้เรียนที่เหมาะสมสำหรับหลักสูตรนี้คือบุคคลที่ทำงานภายในหรือโดยรอบพื้นที่อับอากาศ

Course Objective

  • List the differences between permit-required confined spaces and non-permit-required confined spaces
  • Identify the hazards associated with confined spaces
  • Recall the roles and responsibilities of the confined-space entry team
  • Identify what is required on an entry permit and other procedural safeguards when conducting a confined-space entry
  • Know how to respond to emergencies

Course Duration

40 Minutes