Bezpieczeństwo pracy z drabiną - Wersja międzynarodowa (Ladder Safety - International Polish)
Interactive

Bezpieczeństwo pracy z drabiną - Wersja międzynarodowa (Ladder Safety - International Polish)

Updated Mar 18, 2019

Course Description

Oczywiste jest, że konsekwencją upadku z drabiny może być uraz. Czy wiedziałeś jednak, że upadek z wysokości zaledwie 1 metra (4 stóp) może być śmiertelny? Jeżeli możliwe jest, że będziesz korzystać z drabiny w pracy, trzeba wiedzieć, jak robić to w sposób bezpieczny. W tym szkoleniu omówiono konsekwencje korzystania z drabiny w sposób niebezpieczny, typy drabin oraz sposób korzystania z nich, a także kwestie dotyczące bezpieczeństwa pracy z drabiną, sposobu jej kontroli i przechowywania. Ten kurs jest przeznaczony dla wszystkich pracowników korzystających z drabin.

Course Objective

  • Identify consequences of unsafe ladder use
  • Recognize types of ladders
  • Explain when and how to use each type of ladder
  • Recall guidelines for ladder safety, inspection and storage

Course Duration

24 Minutes

;