ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียร (Bench Grinder Safety Thai)
Interactive

ความปลอดภัยในการใช้เครื่องเจียร (Bench Grinder Safety Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

สะเก็ดหินหรือสะเด็ดของแข็งที่แตกเป็นชิ้นเล็กๆ สามารถกระเด็นเข้าใส่อวัยวะที่อ่อนนุ่มของคุณอย่างลำคอ ลูกตา และใบหน้าได้ เครื่องเจียรหรือแท่นเจียร เป็นอุปกรณ์ที่มีพลังงานสูง ซึ่งต้องการการระมัดระวังและความแม่นยำ หลักสูตรนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนที่คุณต้องใช้เพื่อให้มีความปลอดภัย เมื่อจะต้องทำงานกับอุปกรณ์ที่มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายชนิดนี้ สำหรับผู้เข้าอบรมที่เหมาะสมก็คือ พนักงานฝ่ายซ่อมบำรุงในอุตสาหกรรมทั่วไป รวมทั้งพนักงานงานในธุรกิจก่อสร้าง และผู้ที่อยู่ในตำแหน่งหัวหน้างานในธุรกิจที่กล่าวมาด้วย

Course Objective

  • Recognize common causes of injury associated with bench grinders
  • Identify the main safety features of a bench grinder
  • Recall general precautions and tips for safe use
  • Order the steps to replace a grinding wheel

Course Duration

25 Minutes

;