รถกระเช้าและรถกระเช้าแขนกรรไกร - ทั่วโลก (Aerial and Scissor Lifts - Global Thai)
Interactive

รถกระเช้าและรถกระเช้าแขนกรรไกร - ทั่วโลก (Aerial and Scissor Lifts - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

งานของเราไม่ได้อยู่ใกล้มือเอื้อมเสมอไป ในบางคราวเราจึงต้องใช้ตัวช่วยบ้าง บางครั้งเราก็ใช้บันไดพาด บางทีก็นั่งร้านแบบยึด และในบางคราวก็ต้องใช้อุปกรณ์เคลื่อนที่ เช่น รถกระเช้า (ซึ่งหมายรวมถึงลิฟต์บูม/ลิฟต์กระเช้า) และรถกระเช้าแขนกรรไกร ในหลักสูตรนี้เราจะเน้นย้ำในเรื่องการทำงานอย่างปลอดภัยกับอุปกรณ์เหล่านี้ ผู้เรียนที่เหมาะสมคือพนักงานทุกคนที่ทำงานกับหรือทำงานรอบ ๆ รถกระเช้าและรถกระเช้าแขนกรรไกร

Course Objective

  • Identify different types of mobile equipment to use when your work is out of reach
  • Explain the importance of lift and site inspection before use
  • Recognize causes of falls from mobile equipment
  • Describe precautions to help prevent falls, tip-over and catapulting
  • Identify hazards such as contact with power lines or other moving equipment

Course Duration

26 Minutes