รถช่วยงานอุตสาหกรรมตอนที่ 3 - ความมั่นคงและปลอดภัยในการขนสัมภาระ - ทั่วโลก (Powered Industrial Trucks Module 3 - Stability and Handling Loads - Global Thai)
Interactive

รถช่วยงานอุตสาหกรรมตอนที่ 3 - ความมั่นคงและปลอดภัยในการขนสัมภาระ - ทั่วโลก (Powered Industrial Trucks Module 3 - Stability and Handling Loads - Global Thai)

Updated Mar 19, 2019

Course Description

รถ เครื่องมือ และเครื่องจักรช่วยงานอุตสาหกรรมอย่างรถยก, แม่แรงมอเตอร์สำหรับขนพาเลท, รถลาก, มอเตอร์ลาก และเครื่องจักรอุตสาหกรรมชนิดอื่นๆ นั้น จะมีการใช้งานทุกๆ วัน เพื่อยกและเคลื่อนย้ายสิ่งต่างๆ ในโกดังหรือโรงงาน ในทุกๆ ปีรถช่วยงานอุตสาหกรรมได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุและการได้รับบาดเจ็บนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งบางส่วนก็เป็นอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะใช้รถช่วยงานอุตสาหกรรม คุณจำเป็นต้องได้รับการอบรมและทดสอบเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีที่จะขับขี่หรือใช้มันได้อย่างปลอดภัย ตอนที่ 3 ซึ่งจะครอบคลุมเรื่องการขนสัมภาระให้มีความมั่นคงและปลอดภัย

Course Objective

  • Describe how engineering of powered industrial trucks affects their stability
  • Recall how to pick up, handle and place loads

Course Duration

24 Minutes

;