รถช่วยงานอุตสาหกรรมตอนที่ 1 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถช่วยงานอุตสาหกรรม - ทั่วโลก (Powered Industrial Trucks Module 1 - Introduction to Powered Industrial Trucks - Global Thai)
Interactive

รถช่วยงานอุตสาหกรรมตอนที่ 1 - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับรถช่วยงานอุตสาหกรรม - ทั่วโลก (Powered Industrial Trucks Module 1 - Introduction to Powered Industrial Trucks - Global Thai)

UL PureSafety
Updated Mar 19, 2019

Course Description
รถ เครื่องมือ และเครื่องจักรช่วยงานอุตสาหกรรมอย่างรถฟอร์คลิฟต์หรือรถยกนั่งขับ, รถยกยืนขับ, รถหยิบสินค้า, รถยกเดินตาม และแม่แรงยกฐานรอง นั้น จะมีการใช้งานทุกๆ วัน เพื่อยกและเคลื่อนย้ายสิ่งของในโกดังหรือในโรงงาน ในทุกๆ ปีรถช่วยงานอุตสาหกรรมได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ และการได้รับบาดเจ็บนับครั้งไม่ถ้วน ซึ่งบางส่วนก็เป็นอุบัติเหตุที่ถึงแก่ชีวิตเลยทีเดียว ดังนั้นถ้าคุณกำลังจะใช้รถช่วยงานอุตสาหกรรม คุณจำเป็นต้องได้รับการอบรมและทดสอบเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าคุณรู้วิธีที่จะขับขี่ หรือใช้มันได้อย่างปลอดภัย ตอนที่ 1 จะเป็นการแนะนำเกี่ยวกับรถช่วยงานอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ รวมทั้งการใช้งานได้อย่างปลอดภัยด้วย สำหรับผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้ก็คือ ทุกคนที่จำเป็นต้องใช้งานรถช่วยงานอุตสาหกรรมนั่นเอง

Course Objectives

  • อะไร รู้จักและเข้าใจระดับและประเภทของรถช่วยงานอุตสาหกรรม
  • อธิบายได้ถึงความสำคัญของการใช้แผ่นข้อมูล และเครื่องหมาย เพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวกับสมรรถนะ
  • ระบุถึงความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยของผู้ใช้งานได้
  • จดจำได้ถึงกฎโดยทั่วไป ที่เกี่ยวกับการใช้งาน การขับเคลื่อน และการหยุดรถได้อย่างปลอดภัย